Заемите за бизнеса през март растат на месечна база

Взетите от банките жилищни заеми се увеличават с 36,3% в сравнение с февруари, а предоговорените кредити и тези за рефинансиране - с 14,8%, отчита БНБ

Заемите за бизнеса през март растат на месечна база

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Коментари